San Diego Century Bicycle Tour 2010 - PatriceMalloy